Rok 2005

6 kwietnia – Nadzwyczajne zebranie członków Stowarzyszenia. Dotychczasowy Prezes Władysław Prygoń złożył rezygnację. Nowym Prezesem został Ryszard Szyszka, a członkiem Zarządu Irena Złamaniec.

13 kwietnia – nowym wiceprezesem zostaje Zbigniew Cupryś.

16 czerwca – IV Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia rozegrany w Świlczy.

27 sierpnia – XVI Nocny Bieg Uliczny Solidarności. Jubileusz 25-lecia NSZZ „Solidarność”. Głównym organizatorem był Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”. Trasa skrócona do 3.7 km, a przebiegała od kościoła Farnego przez Bulwary na Stadion ZKS Stal w Rzeszowie. Bieg Open wygrała Dorota Gruca, a wśród mężczyzn Jakub Burghardt. Zarząd Stowarzyszenia nie przyjął proponowanych warunków przedstawionych przez Prezydium Solidarności Regionu Rzeszowskiego w sprawie organizacji biegu.

1 – 4 września – VII Rajd Górski – Festyn Rodzin Solidarno ci w Beskidzie Żywieckim i Makowskim, Biały Dunajec, współudział.

17 września – VI Turniej Gier Sportowo-Rekreacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych „Solidarni w Rodzinie”. Byli obecni: opiekun ks. Adam Sędzik MS i Dyrektor rzeszowskiej Caritas ks. Stanisław Słowik. Osoby niepełnosprawne otrzymały dyplomy, medale i parasole z logo naszego stowarzyszenia.

1 października – IXMiędzynarodowy Turniej w zapasach stylu wolnego Kadetów Solidarności. Zawodnicy z Polski, Ukrainy i Słowacji.

Stowarzyszenie objęło patronat nad Pielgrzymką Rowerowa na Jasną Górę i Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK przy WSK „PZL-Rzeszów”. Każdy członek Stowarzyszenia otrzymał okolicznościową koszulkę.

Komentowanie jest wyłączone.