Rok 2003

21 stycznia – Decyzją Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” została wyrażona zgoda na używanie znaku „Solidarność” w nazwie mającego powstać Podkarpackiego Stowarzyszenia Turystyczno- Sportowego NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Decyzję w imieniu Prezydium podpisał Sekretarz Józef Niemiec, rodak z Rzeszowa.

28 marca – zebranie założycielskie w WSK „PZL-Rzeszów”. Podjęto pierwsze decyzje organizacyjne, przyjęto Statut, wybrano osoby do reprezentowania do czasu rejestracji tj. Władysław Prygoń i Ryszard Szyszka, pierwszy zarząd: Władysław Prygoń – prezes, Ryszard Szyszka – wiceprezes, Mirosława Lipiec – sekretarz, oraz członkowie: Marian Lassota i Zbigniew Cupryś. Komisja Rewizyjna: Roman Jakim – przewodniczący, Ryszard Markowicz, Joanna Głodowska i Jarosław Cupryś. Skład Komitetu Założycielskiego: Michalina Byjoś, Władysław Prygoń, Ryszard Szyszka, Mirosława Lipiec, Danuta Szyszka, Joanna Głodowska, Halina Cupryś, Zbigniew Cupryś, Wiesława Markowicz, Ryszard Markowicz, Krzysztof Byjoś, Jacek Lassota, Marian Lassota, Danuta Lassota, Sylwia Prygoń, Elżbieta Szyszka, Elżbieta Kruk, Roman Jakim i Horowski Dariusz. Tymczasowa siedziba Stowarzyszenia było przy ul. Kraszewskiego 2, w siedzibie Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

1 sierpnia – Rejestracja przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy w Rzeszowie.

Zorganizowaliśmy następujące imprezy:

6 września – XIV Nocny Bieg Uliczny Solidarności. Rozegrano w wszystkich kategoriach wiekowych, a na różnych dystansach. Dystans w kategorii OPEN 9 km. Wygrała Izabela Zatorska czas 29.14 i Azat Rakipan czas 25.42.

11-14 września – V Rajd Górski – Festyn Rodzin Solidarności w Bieszczadach, Polańczyk, współudział.

wrzesień – VII Międzynarodowy Turniej zapaśniczy Kadetów „Solidarności” zorganizowany wspólnie z ZKS Stal Rzeszów. Wzięła udział młodzież z Ukrainy, Słowacji i Polski.

11 października – IV Turniej Gier Sportowo-Rekreacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych „Solidarni w Rodzinie” zorganizowany wspólnie z Duszpasterstwem Dzieci Niepełnosprawnych przy Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Udział wzięło około 200 osób w tym 54 osób niepełnosprawnych. Turniej „Solidarni w Rodzinie” ma stałe hasło, które jest ciągle aktualne: „POZWÓLCIE MI WYGRAĆ, LECZ JEŚLI NIE BĘDĘ MOGŁ WYGRAĆ, NIECH BĘDĘ DZIELNY W SWYM WYSIŁKU”. To hasło wprowadził pierwszy Duszpasterz Dzieci Niepełnosprawnych przy Parafii M.B. Saletyńskiej w Rzeszowie z którym rozpoczęliśmy współpracę ks. Wiesław Burski MS.

Stała współpraca z Krajowym Stowarzyszeniem Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *