Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016

10 maja 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Turystyczno – Sportowego NSZZ Solidarność w Rzeszowie. Członkowie przyjęli sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium Zarządowi. Członkowie stowarzyszenia przyjęli projekt kalendarza imprez na 2017 r. z możliwością jego rozszerzenia. Dokonali także niezbędnych zmian w statucie. Obsługę prawną zapewniła kancelaria Radców Prawnych Pana Krzysztofa Byjosia – Radcy Prawnego.

Komentowanie jest wyłączone.