Beskid Niski Sercu Bliski

Słoneczny 15 kwietnia był kolejnym dniem na wypad grupy członków naszego stowarzyszenia i przyjaciół. Celem była góra Cergowa 716 m npm. Samo wyjście na szlak nie jest trudne, biegnie prze las mieszany z przewagą buczyny karpackiej. Na samym wzgórzu widać wykonane fundamenty pod wieżę widokową z której będzie można podziwiać bliższą i dalsza okolicę. Innym ciekawym obiektem godnym polecenia jest Pustelnia Św. Jana z Dukli na wzgórzu Zaśpit. Składa się z Kaplicy, Domu Pustelnika i groty ze źródełkiem. Do pustelni prowadzi szlak z wytyczoną Drogą Krzyżową.

Komentowanie jest wyłączone.